FOTOGRAFIJOM POKAZUJEM TKO SAM

Za mene je fotografija osjećaj. Osjećaj koji pobudi u tebi dok ju gledaš. Niti pravilno pozicionirane točke interesa ili cijeli kadar postavljen po zlatnom rezu nisu uvijek dovoljne da prenesu emociju koju želim prenijeti svojom fotografijom. Meni je fotografija dobra ako u meni izazove neku emociju, bez obzira koju… odnosno ako na fotografiji mogu “pročitati” neku svoju priču. Ta priča svakom gledatelju može biti neka nova, njegova… i što se više priča može iz jedne fotografije iščitati, to mi je fotografija zanimljivija. I draža.

Fotić gotovo stalno nosim sa sobom. Volim promatrati svijet oko sebe… stalno se događaju zanimljive stvari. A ja ih pokušavam uhvatiti u jednom kadru. U jednoj sličici.